Mārtiņš atzīst, ka atbildība no iepriekšējo paaudžu diriģentiem nu ir gūlusies uz viņa paaudzes pleciem, un to jāprot iznest un nodot nākamajām paaudzēm.

2015. gadā viņš kopā ar režisoru Uģi Brikmani uzvarēja Latvijas valsts simtgades Vispārējo latviešu dziesmu svētku noslēguma koncerta koncepcijas konkursā.

Trīs gadi ir pagājuši intensīvā darbā. Mārtiņš ir pārliecināts, ka „galvenais koncertā ir muzikālais saturs. Tas nosaka garastāvokli, kādā klausītājs aiziet no koncerta. Ir jābūt tādam mūzikas saturam, kuru arī tad, ja nav naudas lieliem pasākumiem, var iet un dziedāt zaļā pļavā”.

Mārtiņš ir negulējis daudzas naktis, lai saprastu, kura dziesma katram virsdiriģentam piestāv vislabāk, jo katram  ir savs konteksts un vēsture.

Viņa darbības lauks ir plašs, jau divdesmit gadus Mārtiņš  ir  Rīgas Doma kora skolas zēnu kora diriģents. Viņš vada arī jaukto kori „Valmiera” un audzina jaunos diriģentus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kā vokālists Mārtiņš ir darbojies „Rīgas vokālajā grupā” un piedalījies vairākos baroka operu un oratoriju uzvedumos, kā solists uzstājies arī uz Vispārējo latviešu dziesmu svētku skatuves.

Mārtiņam ir trīs meitas un viens dēls, mājas Spārēs un Siguldā, bites un pļava, kuru jāpaspēj nopļaut kora mēģinājumu starplaikos.