Centrālā statistikas pārvalde sākusi lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma datu vākšanu. Šāda datu vākšana notiek jau kopš 2001. gada, taču šoreiz pārvalde vāks datus arī par to, cik klimatneitrālas ir izlases kārtībā apsekotās lauku saimniecības.