Adela mēģina uzmundrināt Kamino pēc izjukušajām viesībām, taču Sociālajā klubā Kamino piedzīvo vēl smagāku pazemojumu. Rīkojoties saskaņā ar dona Rikardo plānu, Luisam pamazām izdodas iemantot Diānas uzticību. Rodolfo izdodas piemānīt Kristovalu mantojuma lietā, taču pēc sarunas ar Salvadoru Kristovals nejauši uzzina brāļa noslēpumu. Elisa slimnīcā satuvinās ar pacientu Siro, kuru pamet līgava.