Bet vai industrijas solījumi ir patiesi? Vai tomēr tā, kā ierasts, cenšas apmuļķot patērētājus? Pētījumos noskaidrots, ka jauno produktu veselīgums ir apšaubāms: tāpat kā tabakas cigaretes, tie satur nervu indi nikotīnu, kas izraisa atkarību un slimības. Veselīgas smēķēšanas solījumus aizēno jaunas diagnozes, piemēram, ar veipošanu saistīti plaušu bojājumi. 

Produkti turpina attīstīties, bet stratēģija nemainās. Kā šī industrija turpina pelnīt, it nemaz nerūpējoties par veselību?

Nicotine, an addictive drug / Nikotin – Droge mit Zukunft. 

Vācija, 2020.

12+