Ko par to saka dziesmu grāmata? — «Rūķi rūķu mājā visu laiku purpināja, visu laiku purpināja, atpūtās un turpināja!» Un ja tam vēl pieliek klāt muzikālu toni, tad iznāk interesanta, murdoša skaņa — tāda murmināmi purpināmā mūzika. Par to arī būs šī Brīnumskapja skola — par runājamo mūziku.

Raidījuma viesis — Jānis Bombizo-Fedotovs. Bet grupa Marijas iela — Everita Sējāne, Māra Sējāne un Alise Sējāne — spēlēs latviešu tautasdziesmu Saule auda audekliņu Andra Sējāna apdarē.