Ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinātais likums paredz, ka atsevišķos gadījumos pilsoņu vārdu un uzvārdu personu apliecinošos dokumentos var rakstīt ar latīņu alfabēta burtiem, tai skaitā x, w un y. Tas atļauts, ja Lietuvas pilsonis izvēlas laulātā uzvārdu, kas nav lietuviešu valodā, vai ja šādi burti lietoti viņa senču vārdos avota dokumentos. Lietuvas pilsoņi personu apliecinošā dokumentā varēs arī izmantot oriģinālo rakstību, ja viņu vārdi ir reģistrēti citā mītnes zemē un šie burti izmantoti avota dokumentā. 

    Parlamenta spīkere Viktorija Čmilīte – Nilsena pēc balsojuma norādīja, ka  tas ir ļoti nozīmīgs solis, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. To var uzskatīt arī par drošības politikas jautājumu, saistībā ar labu kaimiņattiecību veidošanu. Taču galvnokārt tas esot cilvēka cieņas jautājums.