Filmā apkopota daudzpusīga informācija no arhīviem un mūsdienās tapušām intervijām ar dažādiem varoņiem. Tās ir ļoti personīgas un no jauna emocionāli pārdzīvojamas atmiņas vēl pēc 30 un vairāk gadiem.

Latvija, 2020.