Rakstniece Inga Ābele raksta arī lugas. Tāpat kā Aspazija. Abas spoži uzmirdzēja jau ar savām pirmajām lugām. Aspazija ar tumšo, brutālo un nežēlīgo «Atriebēju», bet Ābele ar tikpat tumšajiem, bet mūsdienu kaislības gleznojošajiem «Tumšajiem briežiem». 
Jaunākajā «Literatūre» sērijā viņas abas satiksies, turklāt Inga Ābele pie Aspazijas tukšām rokām neies! Viņas somā būs pa rožu krūmam katrai no mājām, kur Aspazija reiz dzīvojusi, bet kabatā - sērkociņi. Lai sakurtu Aspazijas krāsnis!