Studijā Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, Vidzemes Augstskolas prorektors Māris Andžāns un Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, RSU lektors Mārtiņš Vargulis.