Gleznotājs Jānis Rozentāls. Šis gads norit izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla zīmē. 18.martā svinēsim viņa 150. dzimšanas dienu, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā. Janis Rozentāls ir viens no latviešu glezniecības stūrakmeņiem. Viņš ir viens no pirmajiem, kurš 19. gadsimta beigās savā glezniecībā precīzi un tieši sāk atainot latviešu tautas dzīvi, atklājot daudzkrāsainu Latvijas lauku sabiedrības ainu un tās sociālos slāņojumus. Rozentāls ir spilgts portretists. Viņš radījis arī simboliskas un fantastiskas kompozīcijas ar mitoloģiskiem, bībeliskiem un latviešu folkloras sižetiem, kā arī ainavas un altārgleznas. Viņa mākslā atspoguļojas impresionisma, simbolisma, jūgendstila un postimpresionisma iespaidi. Raidījumā saruna ar viesiem par Rozentāla dzīvi, darbiem un paveikto.