Mēs tikāmies ar Annu, kuras dēlam mācīšanās attālināti sagādāja neparedzētas grūtības. Kā Annai un dēlam pagāja iepriekšējais mācību gads, lūdzu, sižetā.