Veselības ministrijas un mediķu arodbiedrības sarunās panākts kompromiss, ka nākamgad mēneša vidējā darba samaksa visām ārstniecības personām solidāri, līdzvērtīgi tiks paaugstināta par 10%. Arodbiedrība norāda, ka sarunu gaitā nācies diezgan lielā mērā atkāpties no sākotnējām prasībām, piemēram, no algas paaugstinājuma ik gadu nākamo trīs gadu laikā.