Līdz ar “Taliban” atgriešanos mirst Afganistānas žurnālistika! Šādu trauksmi jau dienām ceļ gan pašā Afganistānā, gan nu jau ārpus dzimtenes esošie mediju darbinieki. Visvairāk tas skar sievietes žurnālistes, kuras gandrīz divdesmit gadus, tiesa, ne bez grūtībām, bija spējušas savu darbu darīt brīvi.