Un tomēr teoloģes Latvijā turpina kalpot - laicīgi un garīgi, un strādāt tā, lai 21. gadsimtā, 500 gadus pēc Reformācijas, Eiropas Savienības valstī tiem pēdējiem reizēm būtu iespēja arī kļūt par tiem pirmajiem.