Svētrunas tēma - ticēt un dzīvot, zinot ka būsim tādi kā Kristus. Kādi būsim dzīves noslēgumā? Visa mūsu dzīve ir tiekšanās būt līdzīgākiem Kristum. Ko tas nozīmē mūsu praktiskajā ikdienā? Par to runās mācītājs Edgars Mažis.

Dievkalpojums, kas notiks Mirušo piemiņas dienā, būs arī pateikšanās tiem cilvēkiem, kurus Dievs aizsaucis Mūžībā. Dieva slavēšanā piedalīsies Iveta Apine, Dace Strautmane, Agate Pooka, Santa Jākobsone.