Notiek satiksmes negadījums, kura rezultātā Diltons Dilberts no pilsētas reģistra tiek iespiests starp mašīnu un pajūgu. Kamēr Mērdoks meklē cēloņus notikušajam, Brekenrīds paliek pie mirstošā Dilberta. Krebtrijs cenšas pārliecināt Čeriju, ka ne vienmēr viss redzētais ir jāpublicē.