Šodien Augstākās tiesas plēnums izvērtēs Augstākās tiesas darbu aizvadītajā gadā.
Tādēļ šorīt gan par paveikto, gan par turpmākajiem izaicinājumiem tiesas darbā saruna ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu.