Vācijas sekmīgā pieredze ir «kultūrbaznīcu» virziens. Vai tas derētu arī Latvijai? Vai draudzes Latvijā un baznīcu ēkas būtu gatavas un spētu papildināt savas ikdienas funkcijas vai uzsākt pavisam ko jaunu?

Saeimas dienas kārtībā aktuāls kļuvis jautājums par to, kuram turpmāk uzticēt Pēterbaznīcas atslēgas. Taču pirms spriest par īpašuma sadalīšanu, vai nebūtu vērts apcerēt Sv. Pētera baznīcas nākotnes vīziju?