Kā cilvēkam, kurš nav jūdu ticības, ieiet sinagogā? Ko drīkst, ko nedrīkst? Kāds ir sinagogas iekārtojums un rituālu norises kārtība? Kāda ir jūdu ticības būtība un pamatprincipi? Par to runāsim ar rabīnu Elijohu Krumeru Rīgas sinagogā, kas līdztekus dievnamam ir arī jūgendstila pērle.