Studjā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts par to, vai Kremļa darbībās un retorikā saskatāmas 
satraucošas tendences, par ieroču piegādēm Ukrainai un kara gaitu.