Kāda ir tiesu varas un nacionālo tiesu loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildē? Cik atbildīgi atsevišķu valstu tiesas iestājas par kopējo cilvēktiesību ievērošanu? Šiem jautājumiem veltīta starptautiskā konference risināsies Rīgā.