“Lielo patiesību” raidījumā sarunājamies ar ārsti ģenētiķi Lieni Korņejevu. Uzrunāsim arī tulkotāju Kristīni Ceļmilleri, kā arī garīdzniekus Jānu Jērumu-Grīnbergu, Kārli Irbi un Ilmāru Pēteri Tolstovu.