Eiropas Savienības dalībvalstis nav spējušas vienoties par augu aizsardzības līdzekļa – glifosāta, lietošanas ierobežojumiem, un lauksaimnieki to varēs lietot vēl līdz 2033. gadam. Tomēr zinātniski pierādīts, ka efektīvie herbicīdi var radīt nopietnas veselības problēmas.