Kā ar purvu mītisko pasauli sadzīvo tie, kuri tos sargā un tie, kuri purvos filmē? Par to raidījumā.