Pēdējie divdesmit gadi Latvijā  ir pagājuši zem valsts izglītības sistēmas reorganizācijas un optimizācijas zobena. Tas, protams, skāris arī profesionālās izglītības jomu, un no reiz 92 šīs nozares skolām un tehnikumiem Latvijā ir palikuši vien 26. 

Kamēr optimizācijas process rit savu gaitu, Dobelē pietika dūšas dibināt jaunu arodu skolu, rūpēs par iespējām tuvākas un tālākas apkārtnes jauniešiem apgūt dažādas šim laikam noderīgas amatu prasmes. Rādās, tas nebija aplams lēmums, jo skola šogad svinēja savu desmito dzimšanas dienu.