Režisores Marutas Jurjānes un operatoru Andra Priedīša un Elīnas Bandēnas veidotajā videofilmā «Spodrā bradātāja» dzejniece «izdejo» savu dzeju, dalās pārdomās par savu likteni un vada jogas stundu.