Nejauši uzfilmēt Krievijas kara noziegumu Bahmutā un izdzīvot. Kā frontē būt noderīgam bez ieroča un spēt palīdzēt?