Līdz ar kara vardarbību Ukrainā jaunā aspektā saasinājusies diskusija par vai pret abortiem. Kamēr pat daži baznīcas pārstāvji uzskata, ka izvarošana kara apstākļos ir izņēmuma kārtas attaisnojums abortiem, tikmēr Kristīne Ceļmillere (tulkotāja, pretabortu kustības aktīviste) uzskata, ka karš nav nekāds attaisnojums abortiem.