Mirdza Ķempe ir spilgta parādība latviešu literatūrā, harizmatiska un pretrunīga personība. Ķempe sāk rakstīt dzeju jau pirmskara Latvijā, tolaik viņa strādā radiofonā par diktori un tulkotāju. Padomju laikā viņa dedzīgi apdzejo staļinismu un „brīvo Latviju brīvā Krievijā”. Dzejniece dzīvo dubulto dzīvi, kalpo padomju varai, bet savā personīgajā dzīvē uzdrošinās būt neatkarīga un drosmīga. Ķempe ir pirmā, kura pēc kara atļaujas izdot mīlas lirikas krājumu. Dzejnieces darbības lauks un intereses ir plašas. Viņa saglabā kontaktus ar katoļu baznīcu, piekopj hinduismu, aizstāv trimdas autorus, izkārto pensijas bijušajiem izsūtītajiem. Ķempe strādā Rakstnieku savienībā par dzejas konsultanti, izaudzinot vairākas dzejnieku paaudzes. 9.februāris ir Mirdzas Ķempes 110. dzimšanas diena. To atzīmēsim arī Nacionālo dārgumu studijā - Benjamiņu namā, kādreizējā dzejnieces darba vietā.