To pārdot vēlējies tās direktors, no kura nāves tiešais ieguvējs būtu bijis tieši Biankas tēvs. Piepeši viņš Benijam atzīstas, ka ir bijis Pētera mājās nozieguma naktī.