Šis spriedums kaitē Polijas un Čehijas attiecībām. Ņemot vērā pašreizējās enerģijas cenas, tai skaitā tās mazumtirdzniecības cenas Rietumeiropā, Polija un tās energosistēmas stabilitāte nodrošina stabilitāti visā Eiropā. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka mēs neapturēsim Turovas raktuvju un spēkstacijas darbību. Tās ir svarīgas mūsu enerģētikas sistēmai.

Eiropas Savienības tiesa jau maijā nolēma, ka Polijai jāaptur Turovas ogļraktuvju darbība, bet pirmdien tā noteica oficiālajai Varšavai pusmiljonu eiro dienā soda naudu par lēmuma nepildīšanu. Tiesā vērsās kaimiņvalsts Čehija, un tās pārstāvji apgalvoja ka raktuvēm ir negatīva ietekme uz vidi pierobežas reģionā. Iedzīvotāji regulāri sūdzoties par ūdens trūkumu, troksni un putekļiem. Tikmēr enerģētikas eksperti norāda, ka tiesas lēmums skaidri parāda savienības vēlmi mazināt atkarību no videi nedraudzīga kurināmā. Diemžēl Polijā šī politika rada ļoti lielas problēmas, jo apmēram 80 procentus valstī saražotās elektroenerģijas iegūst no oglēm. Oficiālā Varšava sola attīstīt “zaļākus” enerģijas avotus, bet visas ogļraktuves slēgt tikai līdz 2049. gadam.