Metienu teju nogulēja arī pati Inese, jo pirms tā uz dažām minūtēm atlaidusies nosnaust. Tomēr «Nepazīstamās krievietes» izšķirošais metiens stadionā izraisīja ovācijas. 53,86 metri – jauns olimpiskais rekords!

Zeltu mēs ieguvām 28. novembrī, bet Rīgā to uzzinājām tikai pēc divām dienām avīzē Sports, kura redakcija prieka vērsti pārtvēra 29. novembrī no Maskavas, steidza ar to vispirms pie Ineses mammas, tad, caur nakts tipogrāfiju, arī pie lasītājiem. Latvijas žurnālistu Melburnā nebija. Šīs nedēļas Atslēgās par šo īso prieka brīdi, kurā visas pasaules latvieši patiesi bija vienoti, lai kuros aukstā kara ierakumos liktenis tos būtu iesviedis.