Bet «Sinfonietta Rīga» mežradznieks Kārlis Rērihs savus meistarstiķus demonstrēs ne tikai uz mežraga, bet arī uz kāda līdz šim neredzēta instrumenta!