Apsekojot kādu īpašumu Gaujas nacionālā parka aizsargājamajā teritorijā, eksperti konstatējuši satraucošu faktu – egļu astoņzobu mizgrauzi, kas pārvarējis koku sugu barjeru un nopostījis ne vien egles, bet arī daudzas priedes. Lēmums par turpmāko rīcību kaitēkļu ierobežošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā būs jāpieņem ekspertu grupai. Plašāk stāsta Zanda Ozola-Balode.