Ja Latvijā notiktu katastrofa, iedzīvotāji par to vēlētos uzzināt tradicionālajos informācijas avotos – radio, televīzijā un dzirdot sirēnas. Neskatoties uz to, ka dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, telefonzvanam, īsziņai vai sociālajiem medijiem par notikušo nelaimi cilvēki neuzticētos. Turpina Ēvalds Dukuls.