“Kultūrdeva” no plašu plaukta izvelk Raimonda Paula plati un izdzird Margaritas Vilcānes balsi dziesmā “Baltā saule”.