Studijas saruna ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadītāju fizikas zinātņu doktoru Andri Anspoku. Kā cilvēkā atraisās radošums, kā dievišķā dzirksts pārtop atklāsmē? Raidījumā dzejnieces Ingas Pizānes saruna ar modes mākslinieci Melāniju Vilku.