Epifānijas laiks 2. 

Zinātnieks Andris Anspoks un māksliniece Melānija Vilka. Epifānijas laika otrajā raidījumā turpinām sarunas par jaunatklāsmi, par saistību starp zinātni, reliģiju un mākslu. Vai zinātne ir savienojama ar ticību Dievam? Kāpēc daudzi lielie zinātnieki ir reliģiozi vai vismaz jūt dziļu pietāti pret reliģiju un mistiķiem? Studijas saruna ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadītāju fizikas zinātņu doktoru Andri Anspoku. Kā cilvēkā atraisās radošums, kā dievišķā dzirksts pārtop atklāsmē? Raidījumā dzejnieces Ingas Pizānes saruna ar modes mākslinieci Melāniju Vilku.