Taču, vai baznīca nav palikusi veca, vai tā spēj uzrunāt mūsdienu jauno cilvēku? Vai šodien cilvēki ir gatavi sekot baznīcai tādai, kāda tā ir? Raugoties Rietumu pasaulē un arī Latvijā, draudžu skaits nemitīgi krītas. Cik lielā mērā baznīcai ir jāturas pie stabiliem pamatiem, cik jāmainās dzīvē – par to šī raidījuma sarunas ar katoļu jauniešu darba koordinatori Andu Aleksandrovu un teologu Juri Cālīti.