Latvijas Televīzijas projektam «Viens ciems. Visa Latvija» tika izvēlētas trīs apdzīvotas vietas Latvijā, uz kurām devās trīs pašmāju rakstnieki. Māris Bērziņš dzīvoja Valgalciemā Kurzemē, Pauls Bankovskis – Apē Ziemeļvidzemē, bet Nora Ikstena –  Latgalē. Rakstniekiem līdzi devās arī Latvijas Televīzijas filmēšanas komanda, dokumentējot ciema ikdienu un rakstnieku gaitas. Rakstnieku uzdevums bija radīt stāstu, iedvesmojoties no redzētā un sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem.

Latvija, 2016

Režisore:  Linda Olte

Lomās: Andris Keišs, Arturs Skrastiņš, Valgalciema iedzīvotāji