Septembra viduū mežus tricina bauris jeb staltbriežu riests. Meža ķēniņi ar varenajiem ragu kroņiem iznāk norās un jaunaudzēs, kur skaļi cīnās par savu harēmu.