Patlaban Latvijā samazinās jauniešu skaits, un vēl jo vairāk tādu jauniešu, kuri vēlas palikt dzīvot un strādāt laukos. Arvis ir viens no tiem jauniešiem, kuri tic Latvijas lauksaimniecības attīstībai un neļauj dzīvei laukos apstāties.

Kopš bērnības viņam tiek uzticēti atbildīgi darbi saimniecībā, paralēli tiem iespējot mācības Priekuļu tehnikumā, kur Arvis ir viens no labākajiem skolniekiem un tika izraudzīts pārstāvēt savu skolu lielpasākumā „Lauki ienāk pilsētā”.