“Mēs esam laimīga paaudze, jo esam piedzīvojuši ļoti īsā laika periodā ārkārtīgi lielas, radikālas pārmaiņas. Un tā ir kā vērtība, jo tu spēj orientēties kaut kādā noteiktā pasaules tvērumā, kas šodien palīdz stabili stāvēt.” Šādus sava pamatskolas skolotāja vārdus spilgti atceras Kuldīgas Sv. Annas draudzes mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Bieži dēvēts par dziedošo mācītāju, viņš ir arī zemessardzes kapelāns un instruktors. Mārtiņš pieder paaudzei, kas skolas laikā bijuši gan oktobrēni, gan pionieri. “Atmodas laikā mana pasaule apgriezās kājām gaisā,” saka Mārtiņš. Viņa dzīvē ienāca padomju gados noklusētie stāsti par ģimenes traģēdijām kara laikā un izsūtīšanu. Tagad viņš sevi sauc par simtprocentīgu Latvijas patriotu un intervijās izteicies, ka nacionālajos jautājumos varot būt arī skarbs. Piederība noteiktai zemei Mārtiņam ir ārkārtīgi svarīga, tāpat kā patriotisms ikdienā, nevis vienu nedēļu gadā – un darbos, ne vien vārdos.