Mihaels bažījas par sekām, kādas var draudēt viņam un arī zāļu pētījumam par medikamenta piešķiršanu bez atļaujas. Rozālija pamana viņa raizes un piedāvā savu palīdzību. Abi nolemj, ka pienācis laiks izrunāties. Roberts un Lija ir spiesti šķirties. Lija izvācas no Roberta dzīvokļa un apmetas pie Zonnbīhleriem. Roberts pieņem kādu kardinālu lēmumu. Gerijs gatavojas nokārtot zaļās kartes eksāmenu un lūdz Ērika palīdzību mācībās. Ērikam zūd pacietība, un viņš iesaka Gerijam uzrakstīt špikeri. Floriāns raizējas, ka Mihaels viņa dēļ var zaudēt ārsta sertifikātu. Konstance piedāvā Mihaelam advokātes pakalpojumus tiesā, ja atklātos medikamenta zādzība.