1987. gada 7. novembrī padomjzemei liela jubileja — Lielajai Oktobra revolūcijai — 70 gadi! Tobrīd LPSR luterāņu arhibīskaps dod rīkojumu — vajadzētu Latvijas baznīcās uzrīkot pateicības dievkalpojumu — tā teikt, slava PSKP tur augstumos... Daļai baznīckungu tomēr tas nešķiet organiski, jo viņi uzskata, ka pašai baznīcai pienācis laiks atdzimt un atjaunoties.