Divi veiksmīgi gudrinieki - Liega Krasovska un Sandis Ozoliņš - mudinājuši ģimeni piedalīties “V.I.P.”. Pie Uģa Joksta būs jāmeklē atbildes ārpus zināmās skolu mācību programmas.

Liega Krasovska – komandas kapteine. Šobrīd mācās LU ĢZZF Vides zinātnes bakalauru pēdējā kursā, pabeigusi Murjāņu sporta ģimnāziju. 14 gadus nodarbojusies ar sportu profesionāli. Ikdienu pavada aktīvi, aizraujoties ar ekstrēmo sportu no mācībām, darba un pamattreniņiem brīvajā laikā.

Atvars Krasovskis – kapteines brālis. Brīvajā laikā nodarbojas ar sportu un ekstrēmo sportu. Gan darbs, gan hobijs ir saistīti ar aviāciju. Atvaram šī būs pirmā pieredze, piedaloties šāda veida erudīcijas spēlē, lai gan skolas laikā piedalījās dabaszinātņu konkursā, izcīnot galveno balvu.

Raivis Krasovskis – kapteines tēvs. Interesē globālās politikas norises, aizraujas ar pasaules ģeogrāfijas pētīšanu un vēstures izzināšanu. Patīk ceļot, it īpaši uz vietām, kur ir kalni, lai sasniegtu jaunas virsotnes, ļoti pozitīvi noskaņota personība.


Sandis Ozoliņš – komandas kapteinis. Atjautīgs jaunietis, kuram patīk jauni izaicinājumi. Bieži piedalās dažādās prāta spēlēs un projektos, kuros bieži vien “ievelk” arī citus. Aizraujas ar starptautisko politiku un pasaules izzināšanu. Stingri pastāv par savu viedokli, kuru spēj prasmīgi pamatot. 

Agnija Ozoliņa – kapteiņa  mamma. Atraktīva divu dēlu mamma, kura bieži vien “pavelkas” līdzi dēlu avantūrām. Bieži pieņem grūtus izaicinājumus. Mūža sirdslieta vienmēr ir bijusi dziedāšana. Dzīves moto – rīts gudrāks par vakaru, jo rīts viņu sagaidīs ar tasi kafijas. 

Dace Bedikere – kapteiņa paziņa. Dzīvo ar prieku! Patīk skatīties prāta spēles un tā pārbaudīt savas zināšanas. Piedalīties “V.I.P.” uzskata par kārtējo izaicinājumu. Vislielākais gandarījums ir par saviem trim bērniem, kas nu jau izauguši, pašlaik studē. Ir daudz bijusi plašajā pasaulē, bet tik skaistu zemi kā Latviju nav nekur atradusi!