Telefonsaruna ar Ārlietu ministrijas preses sekreetāru Jāni Beķeri