Rīgas un Saules ielas atrodas uz sena ceļa trases, kas jau 17. gadsimtā iezīmēta zviedru laika kartēs. Paralēli šim ceļam 20. gadsimta sākumā izbūvēta šaursliežu dzelzceļa līnija ar staciju, pie kuras sāka veidoties apdzīvota vieta

Pirms 95 gadiem Madona iegūst pilsētas tiesības. Kā madonieši būvēja savas mājas pilsētas pakalnos? Kādi bija ēku un cilvēku likteņi nesaudzīgajos laikmetu griežos? Ko pilsētā izceļ vietējie un par labu atzīst rīdzinieki?