Neiztrūkstoša katras apdzīvotas vietas sastāvdaļa ir bijusi baznīca. Šobrīd daudzas no ēkām stāv tukšas un ir pakļautas laika nodarītajiem postījumiem. To restaurēšanai nepieciešami ievērojami līdzekļi, kuru mazajām draudzēm nav. 

Šinī raidījumā notiks saruna ar Vecās Sv. Ģertrūdes mācītāju Kristu Kalniņu un zīmolu dizaina studijas „Asketic” vadošo dizaineri Miķeli Baštiku par to, kādēļ cilvēkam nepieciešama sakrālā telpa un kādus radošus paņēmienus izmantot, lai baznīcai piesaistītu jaunus cilvēkus. Griezes baznīca atrodas gan ceļu krustojumā uz Lietuvas un Latvijas robežas, gan arī tā pieredzējusi vairākus karus. Griezes draudzes mācītājs Atis Freipičs baznīcas drupas pirmoreiz ieraudzīja 1983. gadā, un toreiz sajustais aicinājums savest baznīcu kārtībā ir spēcīgs vēl šodien. „Saknes debesīs” video stāsts par šīs tik īpašās baznīcas vēsturi un likteni.