Daudzas folkloras kopas ir dibinājušas ģimenes, tajās izaugušas vairākas paaudzes, kas tālāk nododot nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijas, tās dabiski saglabā un pārmanto tās. Folkloras dižģimeņu koncerts ir kā veiksmes atslēga, lai ar folkloras kustību iepazīstinātu un iedvesmotu pēc iespējas vēl vairāk cilvēkus un ģimenes. 

Dižkoncerta vadītāju lomā iejutīsies ar folkloru cieši saistītā ģimene Liporu ģimene, kuru pārstāvēs Edgars un Lilija.

Koncertā piedalīsies Staltu ģimene un folkloras draugu kopa «Skandinieki», Andra Kapusta un Aīdas Rancānes ģimene un folkloras kopa «Grodi», Vītolu ģimene un folkloras kopa «Pērlis», Kārklu ģimene un folkloras kopa «Ceiruleits», Slišānu ģimene un Šķilbēnu pagasta jauniešu folkloras kopa «Upīte», Tihovksu ģimene folkloras kopa «Tilža», Otaņķu ģimene, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, Solveigas Pētersones ģimene, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Amerikas latviešu folkloras kopa «Sudrabavots», Rūtiņu un Vīksniņu ģimenes. Koncerta norises vieta- kultūras pils «Ziemeļblāzma».